Arbetsmiljökonsult

Med en önskan på ett landbaserat jobb där jag kan använda min fina Sjökaptensutbildning samt 10 år erfarenhet till sjöss har jag valt att inrikta mig på arbetsmiljö.

När man är till sjöss så är säkerheten ombord inte bara en arbetsuppgift utan en livsviktig del av livet ombord. När man är mitt ute på Stilla havet, ibland veckor ifrån land och andra fartyg, så är det livsavgörande att all utrustning är i toppskick och att personalen ombord är välutbildade. Det har därför blivit inpräglat på mig varför jag verkligen brinner för detta.

Utöver detta har jag arbetat inom den norska oljeindustrin där man utförde skräckinjagande inspektioner från Bureau Veritas. Jag har aktivt jobbat med dessa rigorösa krav och förväntningar så jag vet exakt vad de innebär.

Innan min sjömans utb och karriär så jobbade jag på Lindab som underhållstekniker var ett av mina ansvarsområden att upprätthålla säkerheten genom inspektion och underhåll av maskinparken samt löpande samarbete med produktionspersonalen.

Jag har under de senaste åren även jobbat inom byggbranschen och har en grundläggande förståelse samt inblick i hur säkerhetsarbetet där fungerar.

Jag känner därför att jag vill jobba med arbetsmiljö och allt vad det innebär och kan tack vare min erfarenhet från industri, bygg och sjöfart erbjuda ett brett perspektiv och konkreta, praktiska lösningar som fungerar.

Jag är fullt medveten om hur viktigt det dagliga arbetet är för det långsiktiga målet och är beredd att ta an alla dess utmaningar och tillsammans utarbeta en plan som innefattar ett tryggare, säkrare och framförallt bättre miljö för alla ombord.  

Jag har gedigen erfarenhet inom alla områden ovan tack vare mina år till sjöss (utöver min erfarenhet som styrman och inspektör).

Kursintyg / Sandor Kiss

Har 2021-08-04 deltagit i

BAM Online – Lärarledd webbutbildning

Deltagarna har under utbildningen fått kunskaper om:

  • Lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön.
  • Hur man samverkar i arbetsmiljöfrågor.
  • Hur man identifierar risker och medverkar till att genomföra förebyggande åtgärder.
  • Hur man kan följa upp och överblicka sambandet mellan en god arbetsmiljö och verksamhetens utveckling.
  • Vart man kan söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet.