Paradox

Den behärskade tillvaron, den kämpande viljan, den förnöjsamma
alternativens motsägelsefulla form genererar simultan existens.  En konvalescent individs kämpande för en möjlig drömlik framtid.  Komplexiteten mellan belåtenhet och tomhet.                                   Paradox

En filosofisk beskrivning av att vara nöjd med det man har kombinerat med drömmen om mer. Samhörighet, Attraktion x 2 + tid, mmm (med mkt mera)

OMS

Lämna ett svar