Poem 3

Oändligheten av tankar som alstra tankar i ett oändligt kaos. En pågående kamp att få kontroll över ens eget sinne. Jo mer man kämpar jo längre tid tar det att komma till det oundvikliga.

En lång, tröttsam och orolig natt som för var gångna timme gör sig påmind av den välbehövda saknade vilan. En motsägelsefull sinneställning där trötthet alstra endast en kraftlös tillvaro.

Insomnia

Lite tankar kring insomnia.

OMS

Lämna ett svar